KOSZTY WYSYŁKI

 

Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub określenia przez kupującego formy płatności jako pobranie.

 

Koszty wysyłki przedstawiają się w następujący sposób:

- paczkomaty INPOST - 14 zł,

- przesyłka listowna polecona do 2kg - 20 zł,

- paczka pocztowa do 5 kg. - 14,99 zł,

- paczka pocztowa od 5 do 10 kg. - 20 zł,

- paczka pocztowa za pobraniem do 5 kg. - 18,99 zł,           

- paczka pocztowa za pobraniem od 5 do 10 kg. - 24 zł,

- przesyłka kurierska - 17,99 zł,

- przesyłka kurierska za pobraniem - 22 zł,

- przesyłka zagraniczna – koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie

 

Darmowa wysyłka krajowa przysługuje, gdy wartość zamówienia przekroczy 300 zł.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

 

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu zostały wprowadzone legalnie na rynek polski i są fabrycznie nowe.

2. Sklep rozpoznaje reklamacje Klientów  złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz przewidziane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

3. Podstawą skorzystania przez Klienta ze wskazanych w pkt. 2 uprawnień jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz wskazaniem żądania z tytułu niezgodności towaru z umową, należy wysłać Pocztą Polską na adres:

Sklep Gryplanszowe24.pl

Kukuryku Julia Pogorzelska

ul. Św. Rocha 8

42-202 Częstochowa

 

5. Klient z tytułu niezgodności towaru z umową ma prawo żądać:  doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie uczynić zadość w/w żądaniom, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.  

6. Klient może wysuwać w/w roszczenia w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub w przypadku  niezgodności towaru z umową, istniejącą już w chwili jego wydania. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o niezgodności tej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

7. Sklep ustosunkowuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

8. Klient o stanowisku Sklepu informowany jest drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A przesyłką poleconą.

9. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep. Równowartość kosztów przesyłki reklamacyjnej, w przypadku uznania reklamacji, zwracana jest niezwłocznie na rachunek bankowy podany przez Klienta.

10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu.

11. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia  przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.  Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient będący konsumentem  w rozumieniu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru składając w formie pisemnej lub drogą mailową  oświadczenie o odstąpieniu.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom gospodarczym. 

3. Zwrot towaru winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana uzasadniona była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zawartość zwracanego w tym trybie towaru musi być  kompletna, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.  Prawo odstąpienia od umowy nie ma zatem zastosowania gdy produkt był używany lub dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

5. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu:

Sklep Gryplanszowe24.pl

Kukuryku Julia Pogorzelska

ul. Św. Rocha 8

42-202 Częstochowa

 

wraz z dowodem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT.

6. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta przesyłką poleconą. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a Sklep, po otrzymaniu  kopii faktury korygującej dokonuje niezwłocznie  zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych za pobraniem.

8. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.